نتایج جستجو برای آموزش برق ساختمان
اموزش ایراتا ، کار در ارتفاع ، دسترسی با طناب صنعتی - تهران
... در رشته های مختلف ایمنی، کار و نجات در ارتفاع طراحی و برگزاری هر نوع دوره درخواستی با توجه به نیاز کارفرما در زمینه ایمنی ، کار و نجات در ارتفاع امکانات آموزشی :مرکز آموزش استاندارد و تایید شده بین المللی ویژه برگزاری دوره های ایمنی ، کار و نجات در ارتفاع. دارای سازه های مختلف جهت شبیه ...
... صنعتی مختلف ، رنگهای صنعتی و ساختمانی اجرای پروژه های مختلف در حوزه ژئوتک از قبیل مشینگ ، بازرسی ، بولتینگ ، سوراخ کاری و ...کار صنعتی بر روی انواع دکل های مخابراتی ، برق و... مشاوره در خصوص دسترسی ، تامین ایمنی و ارائه راحل های مختلف جهت پروژه های کار در ارتفاع و دسترسی ایمن و سریع به ...
... های آموزشی ایمنی کار و نجات در ارتفاع ایراتا در سطوح 1 ، 2 و 3 بین المللی برگزارکننده دوره های تخصصی نجات در ارتفاع و فضاهای بسته برگزار کننده دوره تخصصی نجات شهری در ساختمان های بلند ویژه آتش نشانی برگزار کننده دوره های عمومی کار در ارتفاع ، جلوگیری از سقوط ،لایف لاین برگزار کننده دور ...
تهران
بروز شده در 3 سال پیش
کار در ارتفاع بدون داربست و کار با طناب شرکت ویونا - تهران
... در رشته های مختلف ایمنی، کار و نجات در ارتفاع طراحی و برگزاری هر نوع دوره درخواستی با توجه به نیاز کارفرما در زمینه ایمنی ، کار و نجات در ارتفاع امکانات آموزشی :مرکز آموزش استاندارد و تایید شده بین المللی ویژه برگزاری دوره های ایمنی ، کار و نجات در ارتفاع. دارای سازه های مختلف جهت شبیه ...
... صنعتی مختلف ، رنگهای صنعتی و ساختمانی اجرای پروژه های مختلف در حوزه ژئوتک از قبیل مشینگ ، بازرسی ، بولتینگ ، سوراخ کاری و ...کار صنعتی بر روی انواع دکل های مخابراتی ، برق و... مشاوره در خصوص دسترسی ، تامین ایمنی و ارائه راحل های مختلف جهت پروژه های کار در ارتفاع و دسترسی ایمن و سریع به ...
... های آموزشی ایمنی کار و نجات در ارتفاع ایراتا در سطوح 1 ، 2 و 3 بین المللی برگزارکننده دوره های تخصصی نجات در ارتفاع و فضاهای بسته برگزار کننده دوره تخصصی نجات شهری در ساختمان های بلند ویژه آتش نشانی برگزار کننده دوره های عمومی کار در ارتفاع ، جلوگیری از سقوط ،لایف لاین برگزار کننده دور ...
تهران
بروز شده در 278 روز پیش
خدمات دسترسی با طناب و کار در ارتفاع شرکت کار درارتفاع ویونا - تهران
... در رشته های مختلف ایمنی، کار و نجات در ارتفاع طراحی و برگزاری هر نوع دوره درخواستی با توجه به نیاز کارفرما در زمینه ایمنی ، کار و نجات در ارتفاع امکانات آموزشی :مرکز آموزش استاندارد و تایید شده بین المللی ویژه برگزاری دوره های ایمنی ، کار و نجات در ارتفاع. دارای سازه های مختلف جهت شبیه ...
... صنعتی مختلف ، رنگهای صنعتی و ساختمانی اجرای پروژه های مختلف در حوزه ژئوتک از قبیل مشینگ ، بازرسی ، بولتینگ ، سوراخ کاری و ...کار صنعتی بر روی انواع دکل های مخابراتی ، برق و... مشاوره در خصوص دسترسی ، تامین ایمنی و ارائه راحل های مختلف جهت پروژه های کار در ارتفاع و دسترسی ایمن و سریع به ...
... های آموزشی ایمنی کار و نجات در ارتفاع ایراتا در سطوح 1 ، 2 و 3 بین المللی برگزارکننده دوره های تخصصی نجات در ارتفاع و فضاهای بسته برگزار کننده دوره تخصصی نجات شهری در ساختمان های بلند ویژه آتش نشانی برگزار کننده دوره های عمومی کار در ارتفاع ، جلوگیری از سقوط ،لایف لاین برگزار کننده دور ...
تهران
بروز شده در 278 روز پیش
اموزش کار در ارتفاع و دسترسی با طناب و دوره های ایراتا ویونا - تهران
... در رشته های مختلف ایمنی، کار و نجات در ارتفاع طراحی و برگزاری هر نوع دوره درخواستی با توجه به نیاز کارفرما در زمینه ایمنی ، کار و نجات در ارتفاع امکانات آموزشی :مرکز آموزش استاندارد و تایید شده بین المللی ویژه برگزاری دوره های ایمنی ، کار و نجات در ارتفاع. دارای سازه های مختلف جهت شبیه ...
... صنعتی مختلف ، رنگهای صنعتی و ساختمانی اجرای پروژه های مختلف در حوزه ژئوتک از قبیل مشینگ ، بازرسی ، بولتینگ ، سوراخ کاری و ...کار صنعتی بر روی انواع دکل های مخابراتی ، برق و... مشاوره در خصوص دسترسی ، تامین ایمنی و ارائه راحل های مختلف جهت پروژه های کار در ارتفاع و دسترسی ایمن و سریع به ...
... های آموزشی ایمنی کار و نجات در ارتفاع ایراتا در سطوح 1 ، 2 و 3 بین المللی برگزارکننده دوره های تخصصی نجات در ارتفاع و فضاهای بسته برگزار کننده دوره تخصصی نجات شهری در ساختمان های بلند ویژه آتش نشانی برگزار کننده دوره های عمومی کار در ارتفاع ، جلوگیری از سقوط ،لایف لاین برگزار کننده دور ...
تهران
بروز شده در 278 روز پیش
دانلود فوری مجموعه قوانین و مقررات آپارتمان نشینی 1397 - تهران
... در مراجع قضائی جهت وصول مطالبات ساختمان متن قانون تملک آپارتمانها با اصلاحیه و الحاقات مصوب شده کتابچه آموزشی چگونگی رسیدگی به دعاوی تخلیه اماکن مسکونی(معاونت آموزش قوه قضاییه) مجموعه پرسش و پاسخ های مشاوره تلفنی قضایی در مورد مشاعات نمونه رای در خصوص جلب ثالث در خصوص انتقال ...
... عمومی مالکین و مدیر آپارتمان نکات کاربردی آپارتمان نشینی تصرف عدوانی یکی از پارکینگ ها مسئولیت مالک و استفاده کننده بدهکار در برابر هزینه های مشترک قطع برق اختصاصی مالک بدهکار ایجاد سروصدا و مزاحمت در مشاعات خودداری مالک طبقه اول از پرداخت هزینه های آسانسور ترکیدگی ...
... فوری مجموعه قوانین و مقررات آپارتمان نشینی و شرح وظایف مدیران وساکنان آپارتمانها 1397 فهرست مجموعه: شامل: احکام و مسائل قسمت های مختلف ساختمان مجمع عمومی مالکین و مدیر آپارتمان نکات کاربردی آپارتمان نشینی تصرف عدوانی یکی از پارکینگ ها مسئولیت مالک و استفاده کننده بدهکار ...
تهران
بروز شده در 1 سال پیش
ایراتا، <span class='keyword'><b>آموزش</b></span> ایراتا ، ایراتا ایران ، کار در ارتفاع  - تهران
... در رشته های مختلف ایمنی، کار و نجات در ارتفاع طراحی و برگزاری هر نوع دوره درخواستی با توجه به نیاز کارفرما در زمینه ایمنی ، کار و نجات در ارتفاع امکانات آموزشی :مرکز آموزش استاندارد و تایید شده بین المللی ویژه برگزاری دوره های ایمنی ، کار و نجات در ارتفاع. دارای سازه های مختلف جهت شبیه ...
... صنعتی مختلف ، رنگهای صنعتی و ساختمانی اجرای پروژه های مختلف در حوزه ژئوتک از قبیل مشینگ ، بازرسی ، بولتینگ ، سوراخ کاری و ...کار صنعتی بر روی انواع دکل های مخابراتی ، برق و... مشاوره در خصوص دسترسی ، تامین ایمنی و ارائه راحل های مختلف جهت پروژه های کار در ارتفاع و دسترسی ایمن و سریع به ...
... های آموزشی ایمنی کار و نجات در ارتفاع ایراتا در سطوح 1 ، 2 و 3 بین المللی برگزارکننده دوره های تخصصی نجات در ارتفاع و فضاهای بسته برگزار کننده دوره تخصصی نجات شهری در ساختمان های بلند ویژه آتش نشانی برگزار کننده دوره های عمومی کار در ارتفاع ، جلوگیری از سقوط ،لایف لاین برگزار کننده دور ...
تهران
بروز شده در 3 سال پیش
کلاسهای آموزشی رایگان خانه هوشمند لاهیجان - گیلان
... پیشرفته ( مدت دوره : 16 ساعت تئوری +24 ساعت کارآموزی) شرکت هوشمند سازان برتر لاهیجان، در راستای ایجاد فرصت های شغلی پایدار و آماده سازی فارغ التحصیلان رشته های برق برای ورود به بازار کار، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی 100% عملی و کاربردی می نماید. صد در صد عملی و ...
... هوشمند سازان برتر لاهیجان برگزاری کلاس های آموزشی خانه هوشمند یا همان ساختمان هوشمند در لاهیجان و شرق گیلان کلاس مقدماتی( مدت دوره : 3 ساعت) دوره مقدماتی به صورت رایگان برگزار می گردد زمان برگزاری : پنجشنبه های هر هفته ساعت 10-13 به علت محدودیت ظرفیت، حتما برای رزرو با ...
گیلان
بروز شده در 3 سال پیش
خانه هوشمند در لاهیجان و گیلان ، <span class='keyword'><b>آموزش</b></span> خانه هوشمند لاهیجان  - گیلان
... انرژی متر قابلیت برنامه ریزی آسان: گروه محصولات TIS تنها محصول با فناوری D.I.Y (قابلیت برنامه ریزی دستی) در سراسر دنیا می باشد. بنابراین استفاده کننده بدون نیاز به آموزش و اتصال به کامپیوتر و تنها به صورت دستی می­تواند برنامه ها و سناریوهای سیستم را تعریف کرده و یا تغییر دهد. ...
... فنی مهندسی هوشمند سازان برتر لاهیجان شرکت فنی مهندسی هوشمند سازان برتر به عنوان یک شرکت خصوصی، جهت فعالیت در عرصه فناوری­های نوین مولدهای مقیاس کوچک برق و سیستم تاسیسات الکتریکال ساختمان تاسیس گردیده است. خدمات شرکت کلیه بخش­های مختلف جامعه را شامل شده و با بالاترین کیفیت ارائه ...
گیلان
بروز شده در 3 سال پیش
مشاوره ایمنی <span class='keyword'><b>ساختمان</b></span> در کرج تهران اشتهارد (مجوز وزارت ک - تهران
... فعالیت های ایمنی جهت پروژه های ساختمانی تهیه شناسنامه لوازم حفاظت فردی(PPE) تامین لوازم حفاظت فردی (PPE) مشاوره در اجرای چک لیست های ایمنی در فعالیت های ساخت و ساز آموزش کارکنان کارگاههای ساختمانی بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث ایمنی، طراحی و حفر چاه ارت , بازرسی لیفتراک , آموزش ...
... زیست HSE (بسامکو) شرکتی که سفیری زبانزد در ارائه خدمات HSE است. با همکاری متخصصین ایمنی سلامت و محیط زیست با حداقل 15 سال سابقه کاری در زمینه HSE مشاور و مجری ایمنی برق مشاور و مجری تست و بازرسی تجهیزات حمل و نقل صنعتی (لیفتراک، جرثقیل، بالابر و ...) برگزاری دوره های آموزشی عمومی و ...
... و اختصاصی HSE در محل ادارات، شرکتها و کارخانجات صنعتی با ارائه مدرک و گواهینامه های رسمی و نیز گواهینامه های مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی مشاور و مجری ایمنی ساختمان تخصص در زمینه اجرای سیستم های مدیریتی OHSAS 18001وISO 14001 مشاور ایمنی در کارگاهها و کارخانجات و شرکت های زیر ...
تهران
بروز شده در 3 سال پیش
طرح توجیهی استخراج کافئین از ضایعات چای - تهران
... تبلیغاتی و آموزشی ، تیزرهای تبلیغاتی طرح توجیهی راه اندازی کافی نت طرح توجیهی راه اندازی آموزشگاه علوم رایانه و مدرسه کامپیوتر طرح توجیهی راه اندازی مرکز آموزش مهارت های فناوری های نوین طرح خدمات رایانه ای حروفچینیٍ ، چاپ ، طراحی ، صحافی طرح توجیهی راه اندازی مدرسه غیر ...
... طرح توجیهی راه اندازی آموزشگاه زبان خارجی طرح توجیهی مرکز چاپ و تولید عکس های رنگی و سیاه و سفید طرح توجیهی خدمات رایانه و خدمات تعمیر و نگهداری موبایل و خدمات برق صنعتی طرح توجیهی خرید مکان و تجهیزات فنی طرح ICTSOS طرح توجیهی راه اندازی درمانگاه شبانه روزی طرح توجیهی احداث ...
... گذشته در شرکت پارس رابین : طرح توجیهی توربو موتور طرح توجیهی چای از برگ زیتون طرح توجیهی دریچه منهول طرح توجیهی دستگاه گاورنر طرح توجیهی بکارگیری لاستیک در ساختمان طرح توجیهی تولید و بکارگیری بیوگاز طرح توجیهی تولید و شارژ گاز CNG طرح توجیهی تولید قیر از زباله طرح توجیهی ...
تهران
بروز شده در 3 سال پیش
مشاوره سیستم اعلام و اطفای حریق-آتشنشانی - تهران
... قانونی. - شرکت در جلسات فنی و حل اختلاف سازمان آتش نشانی به عنوان نماینده کارفرما. 4- نگهداری و تعمیرات سیستم اعلام و اطفای حریق (آتش نشانی) ، به طور خلاصه شامل : - آموزش اپراتور سیستم اعلام حریق - آموزش اپراتور سیستم اطفای حریق - سرویس نگهداری ، تعمیر ، راهبری سیستم ایمنی ، ...
... مورد نیاز در تمامی ساختمان. - طراحی و محاسبه مخزن مورد نیاز جهت آب آتش نشانی. - طراحی و محاسبه سیستم پمپاژ اتوماتیک جهت شبکه آب آتش نشانی. - کنترل محاسبه شبکه برق اضطراری و ژنراتور مورد نیاز. 2- نظارت و اجرای سیستم های آتش نشانی(اعلام و اطفای حریق) ، به طور خلاصه شامل : - نظارت ...
... - طراحی و محاسبه فشار لازم شبکه آب آتش نشانی. - طراحی و تصحیح شماتیک جانمایی سیستم اعلام حریق تمامی ساختمان. - طراحی و تصحیح شماتیک جانمایی سیستم اطفاء حریق تمامی ساختمان (شبکه خشک و تر). - محاسبه و ریزمتره جهت خرید اقلام مصرفی در تمامی موارد فوق با تعهدات مهندس مشاور و تایید دفتر ...
تهران
بروز شده در 3 سال پیش
پکیج تصفیه فاضلاب ، مجری سیستمهای تصفیه فاضلاب - کرج
... رودخانه و یا استفاده در مصارف آبیاری فضای سبز می باشند. هر پکیج دارای متعلقات لازم از قبیل تجهیزات آشغالگیری، پمپاژ، هوادهی ،ته نشینی، هاضم لجن، کلر زنی و تابلوی برق می باشد. مخازن تصفیه از ورق و پروفیل های فولادی ساخته شده و توسط پرایمرهای اپوکسی و یا پوشش های فایبر گلاس در برابر ...
... پرسنل مرتبط و ارائه جزوات لازم - تعمیرات سیستم در حال کار و تصحیح کارایی و اپتیمم سازی سیستم های قدیمی - سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی و استخر شامل اجرای ساختمان و ساخت و نصب تجهیزات پکیج فاضلاب جهت تصفیه پیوسته فاضلاب طراحی می گردد. پساب تصفیه شده، دارای استاندارهای ...
کرج
بروز شده در 3 سال پیش
اتوماسیون صنعتی <span class='keyword'><b>برق</b></span> صنعتی تصفیه آب و فاضلاب صنعتی  - تهران
... آمیتیس از سال 1386 با نام دفتر مشاوره فنی مهندسی تأسیس و فعالیت خود را در زمینه برق و اتوماسیون صنعتی آغاز نمود .شرکت فنی مهندسی آمیتیس با هدف به کار گیری تکنولوژی روز دنیا در راستای بهبود صنایع کشور شروع به کار نمود و با تلاش و همت پرسنل توانمند خود در بازه ی زمانی کوتاه موفق به اجرای ...
... سازی و برنامه نویسی سیستم های مانیتورینگ صنعتی - طراحی و برنامه نویسی مجموعه های راه انداز نرم،کنترل موقعیت و دور موتورAC/DC /SERVO - طراحی و مجری سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) - طراحی و ساخت تابلوهای آموزشی و آزمایشگاهی کنترل و اتوماسیون توانمندیهای شرکت در زمینه ابزار دقیق - ...
تهران
بروز شده در 3 سال پیش
 دوره ترکیبی HMI و  PLC دلتا  - تهران
آموزشگاه پارس اتوماسیون
... دوره آموزشی به مدت 3 روز (هر روز هشت ساعت-چهار ساعت صبح و چهار ساعت عصر-) برگزار می گردد که در این دوره در مدت زمان آموزشی ، کاراموز بصورت ترکیبی کار با PLC و HMI های دلتا را آموزش می بیند. در این دوره علاوه بر مبحث PLC و HMI ، مباحث مشترک دیگر مانند شبکه صنعتی بصورت ویژه تدریس می گردد که در طول کلاس ...
... اندازی ماشین ها و سیستم های فرز سی ان سی دوره آموزشی راه اندازی ماشین ها و سیستم های تراش سی ان سی دوره آموزشی نرم افزار های کد کم و ماشین کاری سی ان سی دوره آموزشی برق صنعتی ، مدار فرمان و سیستم های تابلو فرمان برگزاری دوره های اموزشی برای موسسات و شرکت ها بصورت خصوصی اطلاعات تماس: ...
... تحلیل پروژه ها اجرای سخت افزاری و نرم افزاری پروژه ها سرفصل های تدریس: معرفی عملکرد و نحوه کار PLC معرفی انواع PLC و و انواع ماجول ها معرفی رجیستر ها، حافظه ها و ساختمان داخلی PLC های دلتانحوه ذخیره سازی اعداد در PLC ها معرفی انواع سیستم های ادرس دهی در PLC ها معرفی شبکه مدباس و ...
تهران
بروز شده در 3 سال پیش
 <span class='keyword'><b>آموزش</b></span> تخصصی نصب و تعمیر انواع کولرگازی - تهران
... تعمیر تخصصی انواع برد الکترونیکی کولرگازی اسپیلت ، (یک تکه ؛ دونکه با انواع مارک و تبدیل برد کولرگازی اسپیلت به برد همه کاره فهرست موضوعات آموزشی در کلاس های آموزش حضوری نصب کولر گازی اسپلیت: آموزش عملی و مرحله به مرحله نصب و راه اندازی کولر گازی اسپلیت معرفی انواع کولر های ...
... آشنایی با قطعاتی مانند فیوز حرارتی اتوماتیک (Overload) ، سنسور دمای کولر و... معرفی خازن های دستگاه و روش عیب یابی آنها با اهم متر و دیگر روش ها آموزش بورد برقی برای برق رسانی به کولر گازی آموزش دقیق موارد جانبی نصب مانند جوشکاری هوا داغ ، مته کاری ، لوکشی زیرکار و روکار آموزش نحوه ...
... الکتریکی کولر گازی روش تست سالم بودن یا معیوب بودن بعضی از قطعات یونیت داخلی ( اواپراتور Evaporator )و یونیت خارجی ( کندانسور Condenser ) روش ظرفیت سنجی و محاسبه بار برودتی ساختمان BTU آموزش لوله کشی و سیم کشی کولر گازی و کمپرسور آموزش شارژ گاز انواع کولر گازی (همه برندها) آموزش نحوه جمع کردن ...
تهران
بروز شده در 3 سال پیش
طرح توجیهی کارخانه - تهران
... کنید ما شما را در طراحی, ساخت و بهربرداری بهینه طرحها و کارخانجات صنعتی یاری می کنیم. شرکت حامیان صنعت کیمیا با بهره¬گیری از نیروهای مجرب،کارشناسان و متخصصین آموزش دیده فعالیت اصلی خود را در زمینه های متعددی قرار داده است که از آن جمله می توان به مطالعه، طراحی، تامین تجهیزات، ...
... انسانی طبق استانداردهای جهانی و مدیریت کارخانجات شیمیایی و پتروشیمی ، صنایع مرتبط با انرژی اعم از پالایشگاههای نفت ، میعانات گازی و گاز، نیروگاه های کوچک و پراکنده برق اشاره کرد. ﮔﺰارش توجیهی ﻃﺮح با فرمت ﺑﺎﻧک ﺻﻨﻌﺖ : 1- بررسی سابقه متقاضی 1-1- سوابق ثبتی شرکت 1-1-1. نام و نوع ...
... 3-2-4. یوتیلیتی 3-2-5. ‫‫ﺗﻌییﻦ ﻇﺮﻓیﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟیﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﺣﺪ‬ 3-2-6. محیط زیست 3-3- هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح 3-3-1. زمین 3-3-2. محوطه سازی و ساختمان 3-3-3. ماشین الات 3-3-4. تأسیسات 3-3-5. وسایل اداری و خدماتی 3-3-6. هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده 3-3-7. هزینه های ...
تهران
بروز شده در 3 سال پیش
طراحی و اجرای رویاهای شما - تهران
... به صورت نمودار و گراف تحلیل انرژی ساختمان طراحی ساختمانهای خورشیدی تحلیل و طراحی سایبانهای موثر پنجره ها تحلیل میزان نورگیری پنجره ها برگزاری دوره های آموزش اسکیس و طراحی دست آزاد برگزاری دوره های آمادگی آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری آموزش نرم افزارهای معماری انجام ...
... پنجره ها برگزاری دوره های آموزش اسکیس و طراحی دست آزاد برگزاری دوره های آمادگی آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری آموزش نرم افزارهای معماری انجام محاسبات سازه ، برق و تاسیسات و سایر خدمات مهندسی تماس 09124913250 www.Akhtarkavan.com www.Akhtarkavan.net www.Akhtarkavan.ir www.Akhtarkavan.org Email: art@akhtarkavan.com ...
... طراحان انرژی کارا مفتخر است با استفاده از اساتید باتجربه دانشگاه ها با مدرک دکتری و همچنین مهندسین مجرب و با بهره گیری از نرم افزارهای قدرتمند طراحی و تحلیل انرژی ساختمان خدمات مهندسی ممتازی را به شرح زیر ارائه نماید طراحی و نظارت معماری طراحی نمای ساختمان طراحی ویلا ، ...
تهران
بروز شده در 3 سال پیش
فروش دستگاه لیزر در مشهد - اصفهان
... در خصوص نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش. ارائه ی دفترچه ی راهنمای فارسی جهت آسان تر شدن استفاده از دستگاه ارائه ی بیش از 1000 طرح آماده برای برش و حکاکی لیزر آموزش رایگان همراه با توضیحات فنی در خصوص تعمیرات و آشنایی اپراتور دستگاه بر رفع عیب احتمالی بدون نیاز به ارسال تکنسین. ...
... دقت فوق العاده در حکاکی برش و سوراخ کاری پائین بودن هزینه های مصرفی سرعت بالا ، قابل توجه و بهینه در زمان شروع کار قابلیت انجام ادامه ی پردازش در هنگام پس از قطع برق و یا خاموشی دستگاه بدون نیاز به ups اپراتوری آسان و بدون نیاز به تخصص خاص قابلیت چندتکه شدن بدنه دستگاه جهت سهولت ...
... تبلیغاتی، صنایع تبلیغات ، لوازم آرایشی، لوازم ساختمانی، حجاری، کابینت سازی ، اسباب بازی و تولیدی کیف و کفش ، تولیدی لباس و پوشاک ،کاشی و سرامیک ، لوازم بهداشتی ساختمان ، جواهر سازی ،حکاکی سنگ . مزیت های خرید دستگاه برش وحک لیزری از شرکت بازرگانی تسا : سابقه فروش بیش از صد ها ...
اصفهان
بروز شده در 3 سال پیش
پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی-مجری شرکت آب زیست - تهران
... با روش فیزیکو شیمیایی - ترسیم و ارائه نقشه های دقیق اجرایی جهت اجرا در کارگاه ساخت و یا سایت اجرایی - نصب و راه اندازی تجهیزات در سایت منطبق با شرایط در خواستی - آموزش اپراتور بهره برداری تجهیزات توسط پرسنل مرتبط و ارائه جزوات لازم - تعمیرات سیستم در حال کار و تصحیح کارایی و ...
... رودخانه و یا استفاده در مصارف آبیاری فضای سبز می باشند. هر پکیج دارای متعلقات لازم از قبیل تجهیزات آشغالگیری، پمپاژ، هوادهی ،ته نشینی، هاضم لجن، کلر زنی و تابلوی برق می باشد. مخازن تصفیه از ورق و پروفیل های فولادی ساخته شده و توسط پرایمرهای اپوکسی و یا پوشش های فایبر گلاس در برابر ...
... پرسنل مرتبط و ارائه جزوات لازم - تعمیرات سیستم در حال کار و تصحیح کارایی و اپتیمم سازی سیستم های قدیمی - سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی و استخر شامل اجرای ساختمان و ساخت و نصب تجهیزات پکیج فاضلاب جهت تصفیه پیوسته فاضلاب طراحی می گردد. پساب تصفیه شده، دارای استاندارهای ...
تهران
بروز شده در 3 سال پیش
 فروش چراغ و پرژکتورهای فوق کم مصرف ال ای دی و نورپردازی نما - تهران
... به همراه تیم اجرایی شرکت قائم نور تیسان خواهد بود. تیم اجرایی شرکت قائم نورتیسان به صورت کاملا تخصصی جهت انجام پروژه های نورپردازی و روشنایی و سیستم های خورشیدی آموزش دیده است و آماده انجام انواع پروژه های مربوطه را اعلام میدارد. بدیهی است اجرای مناسب باعث حفظ کیفیت تجهیزات تهیه ...
... سلام شرکت قائم نور تیسان با بهره گیری از دانش علمی و عملی در زمینه های مرتبط به طراحی و تولید انبوه چراغ و پرژکتورهای فوق کم مصرفLED و سیستم برق خورشیدی با بالاترین کیفیت نموده است ودر بخش های روشنایی و نورپردازی در قسمت زیباسازی و خدمات شهری و...ایده ها و نمونه های قابل ارائه ای دارد. ...
... بهینه سازی سیستم های نورپردازی 9. تجهیز روشنایی کارگاه های صنعتی و سوله های ورزشی و ... 10. ساخت چراغ های فوق کم مصرف LED در وات های متفاوت 11. نورپردازی حرفه ای نمای ساختمان ها و خیابان ها و معابر شهری 12. نورپردازی بیلبوردهای تبلیغاتی بوسیله ی چراغ های LED 13-نورپردازی نمای ساختمان های ...
تهران
بروز شده در 3 سال پیش
دستگاه جوجه کشی- ماشین جوجه کشی - ارومیه
... ساخت شرکت اندیشه سبز یک انکیباتور حرفه ای با کیفیت تمام اتوماتیک و ارزان است استفاده از این ماشین های جوجه کشی جهت تولید جوجه ماشینی بسیار راحت بوده و نیاز به آموزش و یا مهارت ندارد . ماشین جوجه کشی مینیاتور توانای جوجه گیری انواع تخم مرغ ، بلدرچین ، کپک ، بوقلمون ، غاز ، اردک ، ...
... دیجیتالی شامل کنترول رطوبت و کنترول دما و چرخش دیجیتالی شانه ها. 5. قابلیت دستگاه برای جوجه کشی انواع طیور شامل بلدرچین ، قرقاول ، کپک ، مرغ ، بوقلمون و... 6. مصرف برق بسیار پایین با فن آوری کشور اسپانیا 7. راندمان بالای 90درصد حاصل شده با تجربه نزدیک به یک دهه در زمینه تولید و فروش ...
... تماس بگیرید آدرس دفتر فروش : ارومیه خیابان خیام جنوبی جنب پاساژ خرم و نور مجتمع علم جو شرکت اندیشه سبز دفتر تهران : تهران – خیابان جمهوری – بین گلشن و باستان – ساختمان مروارید – واحد 19 ماشین سازی اندیشه سبز آدرس فروشگاه مرکزی : ارومیه بزرگ راه خاتم النبیا بعد از اسلام آباد دو ...
ارومیه
بروز شده در 3 سال پیش
 با گذراندن رشته <span class='keyword'><b>برق</b></span> <span class='keyword'><b>ساختمان</b></span> درجه 3 با کمترین هزینه بیمه تامین اجتماعی شوید / دریافت بیمه تامین اجتماعی با کمترین هزینه - تهران
... های محترم نیروهای مسلح مجتمع فنی و حرفه ای نیکان ری دارای مجوز سازمان فنی و حرفه ای و همچنین دارای سوابق درخشان و 5 شعبه فعال در استان تهران آماده ارائه دیپلم مهارت و آموزش و پرورش در هر مقطعی همچون : سیکل ، دیپلم ردی ، دیپلم مشروط و یا تغییر رشته می باشد . در این مجتمع رشته های : ...
... گذراندن رشته برق ساختمان درجه 3 با کمترین هزینه بیمه تامین اجتماعی شوید / دریافت بیمه تامین اجتماعی با کمترین هزینه با گذراندن رشته برق ساختمان درجه 3 با کمترین هزینه بیمه تامین اجتماعی شوید / دریافت بیمه تامین اجتماعی با کمترین هزینه با گذراندن رشته برق ساختمان درجه 3 با کمترین ...
تهران
بروز شده در 3 سال پیش
نرم افزار نمونه قراردادها 3 - مشهد
... و اصول تنظيم قرارداد ، نحوه عملي نگارش قرارداد در يک نگاه • منتخب قوانين مرتبط با قراردادها با توجه به آخرين اصلاحات و تصويبات مراجع مرتبط • نکات کليدي مناقصات و آموزش قراردادهاي بين المللي ، پيمانکاري و عمراني • مديريت شخصي قراردادها مديريت دسته بندي قراردادها ، مديريت ...
... قراردادهاي شخصي به صورت ساده و ترکيبي و فيلتر شده بر روي گروه هاي مورد نظر کاربر بيش از 600 نوع نمونه قرارداد عمراني : ( قرارداد نظارت بر عمليات ساختماني، قراردادهاي برق کشي ، کاشي کاري، سنگ کاري ، جوشکاري ، خاک برداري ، کانال کشي کولر، تخريب ، پارتيشن ، آرماتور بندي ، آسانسور، بتن ريزي ...
... ، گچ کاري ، اسکلت فلزي ، کابينت ، درب و پنجره ، سقف کاذب ، آسفالت و...) پيمانکاري :( پيمانکاري ويلاسازي ، فضاي سبز، شرايط عمومي و خصوصي پيمان ، کليه پيمان هاي دسته دوم ساختمان ، حمل مصالح ساختماني، پيمانکاري ساختمان ، پيمانکاري سد سازي ، پيمانکاري توليد دفتر و دفترچه ، پيمانکاري پل و ...
مشهد
بروز شده در 3 سال پیش
 <span class='keyword'><b>آموزش</b></span> تعمیر پکیج | نمایندگی رسمی انستیتو ایزایران - تهران
... این صنعت مهم با چالش مواجه شده است.لذا آشنایی با این فن و حرفه میتواند کمک شایانی به رشد کمی و کیفی بخش گرمایش ساختمانها داشته باشد.انستیتو انفورماتیک فنی کار در دوره آموزش نصب و تعمیرات پکیج ضمن آموزش اصول نصب و راه اندازی توانایی تعمیرات و عیب یابی انواع پکیج و نحوه انتخاب پکیج جهت ...
... پکیج : - آشنایی با انواع پکیج های گرمایشی - نحوه محاسبه سریع بار حرارتی ساختمان جهت انتخاب پکیج - انتخاب پکیج از کاتالوگهای برند های معتبر - آشنایی با اجزا و مدار برق و قطعات پکیج در کارگاه آموزشی - آشنایی با پمپ سیرکولاتور پکیج جهت محاسبه هد و دبی مورد نیاز ساختمان - نحوه محاسبه ...
... گردیده و آب گرم مورد نیاز جهت تامین گرمایش محیط ، به وسیله رادیاتورها و آب گرم بهداشتی جهت مصارف روزمره از قبیل شستشو ، استحمام و غیره را فراهم می نماید.رشد صنعت ساختمان در کشور ما و نیاز این ساختمانها به سیستم گرمایش و از طرفی به صرفه بودن استفاده از پکیج ها جهت تولید آب گرم و ...
تهران
بروز شده در 3 سال پیش
امتیاز دهید:
به این سایت
ورودصفحه اصلیامکانات آگهی ویژهراهنمای درج آگهی خوبسوالات متداولوبلاگ مرکز 118تعرفه هاتماس با ما