نتایج جستجو برای جویای کار
دستگاه چاپ لیوان اتوماتیک - تهران
... قرار دادن لیوان داخل دستگاه می باشد و عملیات بسته شدن قالب و همچنین انتقال حرارت و باز شدن کلمپ در انتهای کار بر عهده خود دستگاه می باشد دستگاهی مناسب برای افراد جویای کار که به کار چاپ علاقه مند هستند و توسط این دستگاه می توان بر روی انواع لیوان های سفید ،لیوان جادویی،لیوان ...
تهران
بروز شده در 2 سال پیش
موقعیت شغلی استثنایی ویژه مدیران مجرب - تهران
... بین المللی کارپیرا با مجوز رسمی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی موقعیت ویژه کار با شرایط عالی موقعیت شغلی استثنایی ویژه مدیران مجرب بازرگانی، فروش و بازاریابی در شرکت بازرگانی-کشاورزی معتبر اروپایی با دفاتری در خاور میانه (امارات، ترکیه، ایران و ...) وظایف و مسئولیت ...
تهران
بروز شده در 2 سال پیش
نگهداری از بیمار در منزل - تهران
... عملکرد پرسنل. مرحله نهم : تعویض پرسنل به درخواست کارفرما وصلاحدید مجموعه. مرحله دهم : حق با مشتری است و رضایت مندی ایشان به هر نحوی باید حاصل شود. چنانچه جویای پرسنل ( پرستار، مراقب و نگهدار ) مناسب ، دلسوز، مطمئن ، باوجدان ، مجرب و کارکرده و قابل اطمینان واعتماد جهت ...
... فوق از طریق سامانه اینترنتی اشخاص حقوقی قوه قضاییه به آدرس ذیل قابل استعلام و مشاهده میباشد. www.ilenc.ir *** دارنده بزرگترین بانک اطلاعات پرسنلی و بالغ بر 2500 نفر نیروی کار کشته و مجرب با مهارتهای مختلف . *** تنها مرکزدارنده نشان استاندارد ISO 9001 در مدیریت کنترل کیفیت و رضایتمندی ...
تهران
بروز شده در 246 روز پیش
پرستار بیمار در منزل - تهران
... قرارداد با مرکز . مرحله پنجم : ارزیابی و ارزشیابی مداوم ازعملکرد پرسنل توسط مرکز . مرحله ششم : تعویض پرسنل به درخواست کارفرما و در نهایت رضایت کارفرما. ****** چنانچه جویای پرسنل ( پرستار، مراقب و نگهدار ) مناسب ، دلسوز، مطمئن ، باوجدان ، مجرب و کارکرده و قابل اطمینان واعتماد جهت ...
... متقاضی میباشد. *** تنها مرکزدارنده نشان استاندارد ISO 9001 در مدیریت کنترل کیفیت و رضایتمندی مشتری. *** دارنده بزرگترین بانک اطلاعات پرسنلی و بالغ بر 2500 نفر نیروی کار کشته و مجرب با مهارتهای مختلف . *** مرکزی معتبر ، قابل اطمینان و اعتماد با مدیریت با تجربه و پاسخگو با تیم فوق حرفه ...
تهران
بروز شده در 246 روز پیش
پرستارسالمند درمنزل - تهران
... با مرکز . مرحله پنجم : ارزیابی و ارزشیابی مداوم ازعملکرد پرسنل توسط مرکز . مرحله ششم : تعویض پرسنل به درخواست کارفرما و در نهایت رضایت کارفرما . ****** چنانچه جویای پرسنل ( پرستار، مراقب و نگهدار ) مناسب ، دلسوز، مطمئن ، باوجدان ، مجرب و کارکرده و قابل اطمینان واعتماد جهت ...
... متقاضی میباشد. *** تنها مرکزدارنده نشان استاندارد ISO 9001 در مدیریت کنترل کیفیت و رضایتمندی مشتری. *** دارنده بزرگترین بانک اطلاعات پرسنلی و بالغ بر 2500 نفر نیروی کار کشته و مجرب با مهارتهای مختلف . *** مرکزی معتبر ، قابل اطمینان و اعتماد با مدیریت با تجربه و پاسخگو با تیم فوق حرفه ...
تهران
بروز شده در 274 روز پیش
مراقبت تضمینی از بیمار دربیمارستان - تهران
... مددیار حرفه ای خانم و آقا به منزل . 10. آموزش به مراقبین جایگزین پرستار . 11. پرستار خصوصی . (Privet nurse ) 12. همراه بیمار در بیمارستان . (پرایوت- Privatenurs) 13. ... چنانچه جویای پرسنل ( پرستار، مراقب و نگهدار ) مناسب ، دلسوز، مطمئن ، باوجدان ، مجرب و کارکرده و قابل اطمینان واعتماد جهت ...
... میباشد. www.ilenc.ir *** تنها مرکزدارنده نشان استاندارد ISO 9001 در مدیریت کنترل کیفیت و رضایتمندی مشتری. *** دارنده بزرگترین بانک اطلاعات پرسنلی و بالغ بر 2500 نفر نیروی کار کشته و مجرب با مهارتهای مختلف . *** مرکزی معتبر ، قابل اطمینان و اعتماد با مدیریت با تجربه و پاسخگو با تیم فوق حرفه ...
تهران
بروز شده در 274 روز پیش
مراقبت از بیمار در بیمارستان - تهران
... عملکرد پرسنل. مرحله نهم : تعویض پرسنل به درخواست کارفرما وصلاحدید مجموعه. مرحله دهم : حق با مشتری است و رضایت مندی ایشان به هر نحوی باید حاصل شود. چنانچه جویای پرسنل ( پرستار، مراقب و نگهدار ) مناسب ، دلسوز، مطمئن ، باوجدان ، مجرب و کارکرده و قابل اطمینان واعتماد جهت ...
... میباشد. www.ilenc.ir *** تنها مرکزدارنده نشان استاندارد ISO 9001 در مدیریت کنترل کیفیت و رضایتمندی مشتری. *** دارنده بزرگترین بانک اطلاعات پرسنلی و بالغ بر 2500 نفر نیروی کار کشته و مجرب با مهارتهای مختلف . *** مرکزی معتبر ، قابل اطمینان و اعتماد با مدیریت با تجربه و پاسخگو با تیم فوق حرفه ...
تهران
بروز شده در 274 روز پیش
پرستار کودک و نوزاد در منزل - تهران
... قرارداد با مرکز . مرحله پنجم : ارزیابی و ارزشیابی مداوم ازعملکرد پرسنل توسط مرکز . مرحله ششم : تعویض پرسنل به درخواست کارفرما و در نهایت رضایت کارفرما. ****** چنانچه جویای پرسنل ( پرستار، مراقب و نگهدار ) مناسب ، دلسوز، مطمئن ، باوجدان ، مجرب و کارکرده و قابل اطمینان واعتماد جهت ...
... متقاضی میباشد. *** تنها مرکزدارنده نشان استاندارد ISO 9001 در مدیریت کنترل کیفیت و رضایتمندی مشتری. *** دارنده بزرگترین بانک اطلاعات پرسنلی و بالغ بر 2500 نفر نیروی کار کشته و مجرب با مهارتهای مختلف . *** مرکزی معتبر ، قابل اطمینان و اعتماد با مدیریت با تجربه و پاسخگو با تیم فوق حرفه ...
تهران
بروز شده در 283 روز پیش
پرستار بیمار در بیمارستان - پرایوت - تهران
مرکز شبانه روزی و چند منظوره تدبیر
... قرارداد با مرکز . مرحله پنجم : ارزیابی و ارزشیابی مداوم ازعملکرد پرسنل توسط مرکز . مرحله ششم : تعویض پرسنل به درخواست کارفرما و در نهایت رضایت کارفرما ****** چنانچه جویای پرسنل ( پرستار، مراقب و نگهدار ) مناسب ، دلسوز، مطمئن ، باوجدان ، مجرب و کارکرده و قابل اطمینان واعتماد جهت ...
... متقاضی میباشد. *** تنها مرکزدارنده نشان استاندارد ISO 9001 در مدیریت کنترل کیفیت و رضایتمندی مشتری. *** دارنده بزرگترین بانک اطلاعات پرسنلی و بالغ بر 2500 نفر نیروی کار کشته و مجرب با مهارتهای مختلف . *** مرکزی معتبر ، قابل اطمینان و اعتماد با مدیریت با تجربه و پاسخگو با تیم فوق حرفه ...
تهران
بروز شده در 283 روز پیش
پرستار سالمند - بیمار- کودک در منزل - تهران
مرکز شبانه روزی و چند منظوره تدبیر
... با مرکز . مرحله پنجم : ارزیابی و ارزشیابی مداوم ازعملکرد پرسنل توسط مرکز . مرحله ششم : تعویض پرسنل به درخواست کارفرما و در نهایت رضایت کارفرما . ****** چنانچه جویای پرسنل ( پرستار، مراقب و نگهدار ) مناسب ، دلسوز، مطمئن ، باوجدان ، مجرب و کارکرده و قابل اطمینان واعتماد جهت ...
... متقاضی میباشد. *** تنها مرکزدارنده نشان استاندارد ISO 9001 در مدیریت کنترل کیفیت و رضایتمندی مشتری. *** دارنده بزرگترین بانک اطلاعات پرسنلی و بالغ بر 2500 نفر نیروی کار کشته و مجرب با مهارتهای مختلف . *** مرکزی معتبر ، قابل اطمینان و اعتماد با مدیریت با تجربه و پاسخگو با تیم فوق حرفه ...
تهران
بروز شده در 283 روز پیش
آگهی استخدام - تهران
آگهی استخدام
تهران
بروز شده در 2 سال پیش
استخدام بازاریاب آموزشی - اصفهان
... آموزشگر جهت ارتقاء خدمات خود از علاقمندان ( دانشجویان - دانش آموزان - افراد جویای کار ) nv در سراسر کشور دعوت به همکاری می نماید شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره تلفن 03136629632 از ساعت 8.5 صبح الی 1 بعدظهر و یا همراه 09138333011 تماس حاصل فرمایید سایت آموزشگر اولین و بزرگترین مرجع ...
اصفهان
بروز شده در 2 سال پیش
ارشد ژئوفیزیک <span class='keyword'><b>جویای</b></span> <span class='keyword'><b>کار</b></span> با سابقه 27 ساله - اصفهان
... ارشد ژئوفیزیک با 27 سال سابقه کار در زمینه مهندسی ژئوفیزیک با انجام کلیه روشهای متداول برای شناسایی ساختگاه سد ، مسیر تونل ، مسیر مترو ، آبهای زیر زمینی و . . . . و نصب و راه اندازی تجهیزات الکترونیکی و الکترومکانیکی و .. آزمایشگاهی ، تحقیقاتی و آموزشی و تعمیر و نگهداری کلیه ...
اصفهان
بروز شده در 2 سال پیش
پیمان <span class='keyword'><b>کار</b></span> ساختمان - مشهد
... با سابقه 15 سال پیمان کاری جویای کار می ...
مشهد
بروز شده در 3 سال پیش
 آموزش قالبسازی مجسمه های پلی استر  - شیراز
... توجه علاقه مندان جویای کار با حداقل هزینه آیا از دزآمد خود ناراضی هستید؟ آیا به فکر سود بالا و سریع هستید؟ آیا به پولدار شدن فکر میکنید؟ ما به شما کمک خواهیم کرد.صد در صد تضمینی این یک تبلیغ یا شعار نیست.حقیقت است. راه اندازی خط تولید قطعات دکوری پلی استر با حداقل مکان و کمترین ...
شیراز
بروز شده در 3 سال پیش
آموزش تنظیم سانترال - تهران
... - شبکه - اعلام حریق - اطفا حریق - تلفن سانترال - الکتریکی - الکترونیک - تولید کنندگان برد و دکل - مدارس فنی حرفه ای - هنرستان ها - آموزشکده ها - نصب و تعمیرات - افراد جویای کار - تعمیرات موبایل - برنامه نویس ها و غیره .. مفید واقع شود دوست دارید دفتر ما را به صورت زنده ببینید ؟ به سایت ...
تهران
بروز شده در 3 سال پیش
نظافت ، میهماندار ، برگزاری جشن تولد - تهران
... تماس با مدیریت در تلگرام : 09338397215 ******************************* شماره تلفن پذیرش و استخدام شبانه روزی نیروی کار خانم و آقا : 02155068911 اگر در خانواده و فامیل خود بی کار یا جویای کار دارید تماس بگیرید ******************************* آخرین اطلاعیه ها و اخبار خدماتی و مقالات متنوع در مورد آموزش اصول ...
تهران
بروز شده در 3 سال پیش
آموزش طریقه نصب تلفن سانترال بصورت عملی - تهران
... - شبکه - اعلام حریق - اطفا حریق - تلفن سانترال - الکتریکی - الکترونیک - تولید کنندگان برد و دکل - مدارس فنی حرفه ای - هنرستان ها - آموزشکده ها - نصب و تعمیرات - افراد جویای کار - تعمیرات موبایل - برنامه نویس ها و غیره .. مفید واقع شود دوست دارید دفتر ما را به صورت زنده ببینید ؟ به سایت ...
تهران
بروز شده در 3 سال پیش
دستگاه چاپ ، آموزش چاپ روی اجسام،شغل جدید، - تهران
... مواد اولیه 5 ساله برای شهرهای مختلف: 3/850/000 تومان با تمام امکانات همراه با اخذ نمایندگی انحصاری ( شرکت معتبر) در هر شهر فقط 1 نمایندگی ====================================== سفارش کار در سراسر ایران از طریق ایمیل پذیرفته می شود Email: misha1_chap@yahoo.com برای مشاهده نمونه کارها به وبلاگ زیر مراجعه کنید ...
تهران
بروز شده در 3 سال پیش
فروش خط تولید فیلتر هوای خودرو با تضمین - تهران
... دستگاه های خطوط تولید بوده و آنها را با نازلترین قیمت همراه با سی دی آموزشی در اختیار هموطنان عزیز قرار میدهد تا انشاا... بدین طریق خدمتی هر چند اندک به جوانان عزیز جویای کار و درآمد حلال میهن عزیز تر از جانمان نموده؛ باشد که مورد مقبول درگاه ایزد متعال قرار گیرد شما میتوانید بر حسب ...
تهران
بروز شده در 3 سال پیش
آموزش چاپ روی اجسام ، دستگاه چاپ اجسام - تهران
... میشا گرافیک شماره ثبت:362080 عضو رسمی انجمن طراحان ایران مبتکرچاپ عکس روی کلیه اجسام ====================== م‍ژده به تمام هموطنان گرامی که جویای کاری مستقل و پر درآمد هستند - بدون نیاز به تخصص خاص و سطح سواد قادر خواهید بود پس از اعطای نمایندگی انحصاری و دوره آموزشی در شهر خودتان ، ...
... مواد اولیه 5 ساله برای شهرهای مختلف: 4/350/000 تومان با تمام امکانات همراه با اخذ نمایندگی انحصاری ( شرکت معتبر) در هر شهر فقط 1 نمایندگی ====================================== سفارش کار در سراسر ایران از طریق ایمیل پذیرفته می شود Email: misha1_chap@yahoo.com برای مشاهده نمونه کارها به وبلاگ زیر مراجعه کنید ...
تهران
بروز شده در 3 سال پیش
آموزش تخصصی نصب انواع دوربین مداربسته - تهران
... آموزشگاه کامپیوتر شبکه دانش برای اولین بار در شرق تهران مفتخر است این دوره ویژه را به عزیزان جویای کار ارائه دهد.در این دوره کاملا عملی دانشجویان عزیز با نصب انواع دوربین اعم از معمولی شبکه وایرلس و ... آشنا میشوند.لازم به ذکر است این آموزشگاه نماینده رسمی انیستیتو ایزایران ...
تهران
بروز شده در 3 سال پیش
دوره های تخصصی فناوری اطلاعات - تهران
مرکز آموزش گروه بهسازان ملت
... بانک ملت ، ماموریت اصلی خود را ارائه آموزش های تخصصی و به روز در حیطه فن آوری اطلاعات و مدیریت خدمات برای تمامی علاقمندان و به خصوص فارغ التحصیلان جوان و نیروهای جویای کار قرار داده است. این مرکز با همکاری دانشگاهها و موسسات آموزشی معتبر ، گزینش بهترین اساتید و تجهیز کارگاه های ...
تهران
بروز شده در 3 سال پیش
امتیاز دهید:
به این سایت
ورودصفحه اصلیامکانات آگهی ویژهراهنمای درج آگهی خوبسوالات متداولوبلاگ مرکز 118تعرفه هاتماس با ما